Hướng dẫn xử lí file ở trên php cơ bản

Go down

Hướng dẫn xử lí file ở trên php cơ bản

Bài gửi by t11nguyen on 30/5/2017, 10:37

Lập Trình Hướng Đối Tượng Trong PHP - Phần 1
PHP
Lập trình hướng đối tượng là bí quyết lập trình lấy đối tượng khiến nền móng để vun đắp thuật giải, vun đắp chương trình. Giúp nâng cao năng suất và đơn giản hoá công tác vun đắp, bảo trì phần mềm. bây giờ có hơi đa dạng ngôn ngữ lập trình theo hướng đối tượng như C++, Java, Python,... và còn cả [URL='https://vietpro.net.vn/hoc-lap-trinh-web-php-co-ban']hướng dẫn lập trình web[/URL]
Giới thiệu
Lập trình hướng đối tượng là bí quyết lập trình lấy đối tượng khiến nền móng để vun đắp thuật giải, vun đắp chương trình. Giúp nâng cao năng suất và đơn giản hoá công tác vun đắp, bảo trì phần mềm. bây giờ có hơi đa dạng ngôn ngữ lập trình theo hướng đối tượng như C++, Java, Python,... và còn cả PHP.

Tiền đề bài viết
Bài viết nằm trong loạt bài viết tự học PHP

Đối tượng hướng đến
Bài viết hướng đến đông đảo các đối tượng muốn để ý và muốn Đánh giá về PHP.

Một số đối tượng cơ bản

 • Lớp(Class): Là 1 kiểu dữ liệu do các bạn định nghĩa, quy tụ đa dạng thuộc tính đặc biệt cho mọi đối tượng được tạo ra trong khoảng lớp chậm tiến độ. các thuộc tính là các biến thành viên hoặc phương thức.
 • Đối tượng(Object): Là các sự vật, sự việc mà nó có các thuộc tính, đặc tính, hành động giống nhau và ta gom góp lại thành đối tượng.
 • Biến thành viên: Biến được định nghĩa bên trong 1 lớp hoặc đối tượng, là thuộc tính của đối tượng khi 1 đối tượng được tạo ra.
 • Phương thức: Hàm được định nghĩa trong lớp và được dùng để tróc nã cập dữ liệu của đối tượng.

Định nghĩa lớp
Cú pháp:


 1. <>
 2. class class_name
 3. // Class properties and methods

 4. ?>

Xét thí dụ sau:Trong đó:


 • Dòng 4,5: Khai báo thuộc tính cho đối tượng Student. Cú pháp: var $tenthuoctinh; . có thể thiết lập các giá trị ban đầu cho các thuộc tính được tạo ra trong khoảng lớp chậm tiến độ.
 • Dòng 6,9,13,16: Khai báo 1 hàm thành viên.

Tạo đối tượng trong PHP
Sau khi đã định nghĩa lớp, có thể tạo ra đối tượng của lớp mà ta đã khai báo.

Cú pháp: $Object = new ClassName();

Ví dụ:


Truy cập các thuộc tính của đối tượng
Sau khi tạo đối tượng, bạn có thể gọi các phương thức can dự đến đối tượng chậm tiến độ.

Ví dụ:


Qua bài viết này, tôi đã giới thiệu về 1 số thuật ngữ căn bản và bí quyết vun đắp lớp trong PHP. Việc nắm vững kiến thức nền móng về OOP sẽ giúp các bạn tiếp cận có các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện đại không chỉ riêng PHP.

Mọi câu hỏi có thể bình luận tại bài viết hoặc địa chỉ có chúng tôi

Đối có 1 ngôn ngữ lập trình, khiến việc có file và thư mục là điều chẳng thể giảm thiểu khỏi. PHP có thể thao tác và xử lí dữ liệu duyệt công đoạn nhận và đọc dữ liệu trên 1 file. công đoạn khiến việc có 1 file trong PHP diễn ra như sau: Mở file – Thao tác (Đọc, Ghi ) – Đóng file.
Giới thiệu
Đối có 1 ngôn ngữ lập trình, khiến việc có file và thư mục là điều chẳng thể giảm thiểu khỏi. PHP có thể thao tác và xử lí dữ liệu duyệt công đoạn nhận và đọc dữ liệu trên 1 file. công đoạn khiến việc có 1 file trong PHP diễn ra như sau: Mở file – Thao tác (Đọc, Ghi ) – Đóng file. chậm tiến độ là 1 trong các tác vụ quan trọng của PHP là cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp duyệt công đoạn nhận và đọc nội dung trên file dữ liệu.

Tiền đề bài viết
Bài viết này nằm trong chuỗi bài viết trong chương lớp lang học PHP

Đối tượng hướng đến
Bài viết hướng đến đông đảo các đối tượng muốn để ý và Đánh giá về PHP.
cộng Đánh giá về [URL='https://vietpro.net.vn/php-mvc']mô hình mvc cơ bản[/URL]Mở và đóng 1 file trong PHP
Mở file
Cú pháp: fopen($path, $mode);

Trong đó:

- $path là các con phố dẫn đến file

- $mode là thuộc tính, thuộc tính bao gồm các quyền hạn cho phép thao tác trên file chậm tiến độ như thế nào:


 • r: Read Only.
 • r+: Read – Write.
 • w: Write Only, giả dụ file không còn đó sẽ tạo 1 file mới
 • w+: Write – Read, giả dụ file không còn đó sẽ tạo 1 file mới.
 • a: append – chỉ ghi. giả dụ file còn đó sẽ ghi tiếp vào phần dưới của nội dung.
 • a+: append – đọc và ghi. giả dụ file còn đó sẽ ghi tiếp vào phần dưới của nội dung, giả dụ file không còn đó sẽ tạo file mới.
 • b: Mở file dưới dạng file binary ( nhị phân ).

Đóng file
Cú pháp: fclose(file vừa mở);

Ví dụ

 1. <>
 2. $fp = fopen("STDIO.txt", "r") or exit ("Can't find this file");
 3. fclose(fp);
 4. ?>

Đọc file
có 3 bí quyết đọc file thông dụng trong PHP:


 • Đọc file từng kí tự
 • Đọc file từng cái
 • Đọc hết file

Đọc file từng kí tự
Ta dùng hàm fgetc($fp) để đọc file theo từng kí tư.


 1. <>
 2. $fp = fopen('STDIO.txt', "r");

 3. // kiểm tra file mở thành công không
 4. if (!$fp)
 5. echo "Can't open file";

 6. else

 7. // Lặp qua từng ký tự để đọc
 8. while(!feof($fp))

 9. echo fgetc($fp);


 10. ?>

Đọc file từng dòng
Để đọc file từng cái ta dùng hàm fgets($fp).


 1. <>
 2. $fp = fopen('.txt', "r");

 3. if (!$fp)
 4. echo "Can't open file";

 5. else

 6. // Lặp qua từng cái để đọc
 7. while(!feof($fp))

 8. echo fgets($fp);


 9. ?>

Đối có đọc file từng kí tự và đọc file từng cái ta phải dùng hàm feof($fp) đặt trong vòng lặp while để sau khi đọc xong nó sẽ chuyển sang cái mới hoặc kí tự mới.

Đọc hết cả file
Để đọc hết cả file ta dùng hàm fread($fp, $size).

Trong đó:

- $fp là đối tượng khi mở file.

- $size là kích cỡ của file cần đọc.


 1. <>
 2. $fp = fopen('', "r");
 3. if (!$fp)
 4. echo "Can't open file";

 5. else

 6. // Đọc file và trả về nội dung
 7. $data = fread($fp, filesize('STDIO.txt'));
 8. echo $data;

 9. ?>

Ghi file
Để ghi nội dung vào file ta dùng hàm fwrite($fp, $content) trong chậm tiến độ $fp là đối tượng trả về khi mở file, còn $content là nội dung muốn ghi vào. Việc ghi file phụ thuộc vào khi bạn mở file như thế nào. thí dụ khi bạn mở file ghi đè thì khi ghi file nó sẽ ghi đè, khi bạn mở file ghi kiểu append thì khi ghi file nó sẽ thêm xuống cuối file, giả dụ bạn mở file chỉ cho đọc thì bạn chẳng thể ghi file được.


 1. <>
 2. $fp = fopen('', "w");

 3. if (!$fp)
 4. echo "Can't open file";

 5. else

 6. $data = 'Hello!';
 7. fwrite($fp, $data);

 8. ?>

Các hàm xử lí file khác
Kiểm tra file có còn đó không?
Ta dùng hàm file_exists($path), trong chậm tiến độ $path là các con phố dẫn đến file cần kiểm tra.


 1. <>
 2. if (file_exists('STDIO.txt'))

 3. echo 'File exists';

 4. ?>

Đổi tên file
Để đổi tên file ta dùng hàm rename($oldname, $newname), trong chậm tiến độ $oldname là các con phố dẫn đến file cần đổi tên, $newname là các con phố dẫn mới có kèm tên file cần đổi . giả dụ bạn chỉ muốn đổi tên thì các con phố dẫn của cả 2 biến giống nhau, chỉ khác nhau ở cái tên file. giả dụ tên file mới bị trùng thì file chậm tiến độ sẽ bị ghi đè.
Xóa file
Để xóa file ta dùng hàm unlink($path), trong chậm tiến độ $path là các con phố dẫn đến file cần xóa.
bên cạnh đó Anh chị có thể xem thêm về : https://vietpro.net.vn/hoc-lap-trinh-typescript
Bài học bữa nay chấm dứt tại đây. Chúc Anh chị học tập phải chăng và theo dõi các bài học khác nhé.


t11nguyen
Binh Nhất
Binh Nhất

Tổng số bài gửi : 36
Tuổi : 29
Đăng ký ngày : 22/04/2017
Danh tiếng : 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết