Quý vị đang có kế hoạch mua bất động sản Úc để đầu tư hoặc cho con đi du học trong năm nay? Quý vị muốn biết thực trạng thị trường bất động sản tại các tiểu bang ở Úc trong năm 2018 ra sao để có sự đầu tư đúng đắn?